EZY Train-de-trainer programma

Project Fl!nk
Voor docentenVoor (ortho) pedagogen

Wat is het?

 

Het EZY Train-de-trainerprogramma is ontworpen voor mentoren en leerkrachten die de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen in het basis en voortgezet onderwijs willen ondersteunen binnen hun onderwijspraktijk.

Het programma is geworteld in een stevig wetenschappelijk fundament, gebaseerd op de meest recente inzichten uit de sociale wetenschappen en identiteitsontwikkeling. We hebben deze inzichten vertaald naar concrete handvatten die u als onderwijsprofessional direct kunt inzetten in uw hedendaagse onderwijspraktijk.

Door middel van een concreet trainingsprogramma, waarin theorie en praktijk afgewisseld worden met ondersteuning van videomateriaal en een werkboek, bieden we een scala aan tools en vaardigheden die de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen helpen bevorderen. Deelnemers zullen leren hoe ze het volledige programma kunnen uitvoeren, maar ook hoe ze strategieën kunnen inzetten in verschillende onderwijssituaties voor klassen en individuele leertrajecten.

Het trainingsprogramma kan een opmaat zijn naar het vervolgens trainen van andere collega’s, zodat het programma leidt tot de ontwikkeling van een professioneel netwerk binnen de school op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Na afronding van het programma bieden wij intervisiebijeenkomsten aan om de implementatie van het programma te ondersteunen en het geleerde te actualiseren en te onderhouden.

Leerdoelen en competenties 

 

Het doel van het EZY Train-de-trainer programma is om onderwijsprofessionals vaardigheden aan te leren om in te spelen op de psychologische basisbehoeften van de leerlingen die ze begeleiden én van de professional zelf. De opgedane inzichten en verworven tools zijn namelijk universeel, zowel voor jongeren als voor volwassenen van toepassing, waardoor er een win-win-situatie ontstaat. Een vitale onderwijsprofessional heeft oog voor wat er in de klas afspeelt en durft het aan om nieuw aangeleerde tools in te zetten, mede omdat de professional weet dat en hoe het werkt.

Na het programma kan de onderwijsprofessional:

 • uitleggen wat de oorzaak is van de motivatie- en mentale gezondheidsproblematiek bij jongeren;
 • een psychologische basisbehoefte-inventarisatie uitvoeren middels de Korte EZY-Checklist op klas- en leerlingniveau;
 • adviseren op basis van de psychologische basisbehoeften-inventarisatie op klas- en leerlingniveau;
 • interveniëren op de psychologische basisbehoeften op klas- en leerlingniveau;
 • het EZY – Skills for Life jongerenprogramma toepassen op de eigen school.

Structuur en planning 

 

Structuur

 • Introductiesessie online/op locatie (1,5 uur)
 • Voorbereiding voor contactdagen met syllabus en videomateriaal
 • Totaal 2 fysieke contactdagen van 10:00 tot 16:00 uur op locatie Chivo of inhouse
 • Maandelijkse online intervisiemoment na afronding (1 uur)

Dagplanning van de 2 fysieke contactdagen

 • Ochtendprogramma:
  – Introductie en bespreken praktijkopdrachten
  – Mix theorie en praktijk
 • Lunch
 • Middagprogramma – Praktijk
  – Bespreken praktijkopdrachten
  – Bespreken voorbereiding volgend contactmoment
 • Toetsing op laatste cursusdag

Lesmateriaal en ondersteuning 

 

 • Werkboek voor mentoren en leerkrachten
 • EZY-werkboek voor leerlingen
 • Chivo LMS: Videomateriaal van theorie én praktijkvideo van iedere EZY-training
 • Intervisie na afronding programma

  Stel je vraag!

  Maak een afspraak