Het EZY programma

SKILLS FOR LIFE
Knop 1Knop 2

Het EZY programma

10 trainingen, verdeeld over 3 blokken

EZY leert jongeren levensvaardigheden aan, gebaseerd op het vitaliteitskompas. Deze levensvaardigheden beïnvloeden de psychologische behoeften en bevorderen de identiteitsvorming, met als gevolg dat de motivatie, energie, weerbaarheid en veerkracht toeneemt.

Het programma bestaat uit 10 uitgewerkte trainingen van 45 minuten, verdeeld over 3 blokken:

  1. Persoonlijke identiteit opbouwen: leren aanvoelen wat bij je past, wat er belangrijk is voor je en waar je in wilt ontwikkelen
  2. Sociale identiteit opbouwen: weten wie er belangrijk voor je zijn, leren hoe relaties kunt versterken, kunt samenwerken en samen kunt ontwikkelen
  3. Weerbaarheid en veerkracht verhogen: goed leren omgaan met moeilijke situaties, met hart en hoofd.

De trainingen beginnen met een korte intro en theorie-video, om vervolgens met praktische oefening en spelvormen te ‘leren door ervaring’. De trainingen raken zowel LOB, sociaal-emotionele ontwikkeling, weerbaarheid, burgerschap en groepsdynamiek en worden in de praktijk toegepast in zowel de onderbouw als bovenbouw, in klassen en in 1 op 1 begeleiding.

Het uitgangspunt is dat docenten worden opgeleid om het programma te kunnen geven aan leerlingen. Deze opleiding wordt gegeven in samenwerking met onze partner Chivo. Het kennis- en opleidingsinstituut voor vitaliteit. Lees hieronder meer over het train-de-trainer programma.

Blok 1

Persoonlijke identiteit

Lichaamsgevoel

Blok 2

Sociale identiteit

Emotie-regulatie

Blok 3

Weerbaarheid

Veerkracht

Verantwoording EZY-programma

Waardigheid voor weerbaarheid

Het EZY programma bestaat grotendeels uit het versterken van de waardigheid, zodat leerlingen weerbaarder worden. Waardigheid bestaat uit twee componenten, namelijk het bevredigen van basisbehoeften en moraliteit. Als leerlingen vaardigheden aanleren om hun eigen basisbehoeften op morele wijze te bevredigen en de omgeving hierin steun biedt, dan neemt de weerbaarheid toe. Dat is het fundament van het EZY-programma. 

Als de weerbaarheid toenneemt, dan leidt dit automatisch tot meer motivatie, verhoogde eigenwaarde, meer sociaal gedrag, gevoel van zingeving, meer vitaliteit en een toename in welbevinden, zo laten talloze wetenschappelijke experimenten zien. Het maakt de druk niet minder, maar de ervaring van druk wel. Het betekent ook niet dat leerlingen onkwetsbaar worden, maar wel veel beter bestand zijn tegen druk. 

VIDEO

Hoe EZY je mentorles zowel boeiend als betekenisvol maakt.

Duurzame weerbaarheid

Met EZY bestrijden we geen symptomen, maar werken we aan een stevif fundament voor de toekomst.

Wetenschap in de praktijk

Het EZY-programma heeft een wetenschappelijk onderbouwde aanpak, gebaseerd op 18 jaar ervaring en onderzoek.

Leren door te ervaren

Levensvaardigheden kun je trainen. EZY is dan ook echt een trainingsprogramma met veel sociale interactie en spelvormen.

Echte ondersteuning voor mentoren

Onze trainers zijn specifiek opgeleid om EZY te implementeren en om mentoren de vruchten te laten plukken tijdens én na het programma.